head_bn_item

Özbaşdak hereketlendiriji maşyn

  • Automatic / self-propelled Thermoplastic Road Marking Machine with car/truck/vehicle

    Awtoulag / ýük awtoulag / ulag bilen awtomatiki / özi hereket edýän termoplastiki ýol bellik maşyny

    Öz-özi hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygyndaky esasy enjamlardan biridir. Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanmak aňsat. Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin kiçi ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.