head_bn_item

El bilen basýan maşyn

  • Hand-Push Thermoplastic Road Marking Machine

    El-itek termoplastiki ýol bellik enjamy

    El bilen itekleýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygyndaky esasy enjamlardan biridir.

    Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanmak aňsat. Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin kiçi ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.