Iki tankly termoplastiki gyzdyryjy CYF10001200

Iki tankly termoplastiki gyzdyryjy CYF10001200

gysga düşündiriş:

Nebit we gaz goşa silindrli termoplastiki gyzdyryjy, gaz bilen işleýän termoplastiki gyzdyryjy esasynda kämilleşdirilýär. Enjam çalt ereýän tizlige we ýokary netijelilige, esasanam dizel ýangyç hökmünde ulanylanda, ýörite nebit we gaz goşa maksatly peç alýar. Amatly, ýangyç guýmak üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok; uzak daglyk ýerlerde we platoda ýerleşýän ýerlerde howadaky kislorod az, dizel suwuklandyrylan gazdan has amatlydygy sebäpli, termoplastiki gyzdyryjy täze nesil hökmünde gurluşyk çykdajylaryny azaltmak gurluşyk toparynyň ilkinji kararydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Ady Iki silindrli termoplastiki gyzdyryjy
Model DH-CYF1000
Ölçegi 1850 × 1780 × 1680mm
Agram 1280kg
Boýag kuwwaty 1000 kg
Dizel hereketlendirijisi 15HP elektrik başlangyjy
Gidrawlik tank 60L
Dizel kuwwaty 118L
Peç Oilörite nebit we gaz peçleri

häsiýetli:

howa çalşygy ulgamy Bu enjam silindrde 3 sany şemalladyjy baca we 2 sany howa basyşy bilen üpjün edilendir, tüsse tüssesi tükeniksiz we gowy ýanýar. Howpsuzlyk enjamy, gidrawlik ulgamyň gulpuny kadalaşdyrýan rozetka basyşy, dizel hereketlendirijisiniň polunyň howpsuzlygy, tüsse çykaryjy ulgamyň ýylylyk izolýasiýa enjamy

Arza:

Adaty termoplastiki ýol bellikli boýagSüzüşiň giňligi:
tizlik ýoly, zawod, awtoulag duralgasy, oýun meýdançasy, golf meýdançasy we ýaşaýyş jaýy we ş.m.

 (1)
 (4)
 (2)
 (3)

Wideo:


  • Öňki:
  • Indiki: