Gara ýol reňkini bellän sowuk plastmassa ýol berger termoplastiki ýol belligi

Gara ýol reňkini bellän sowuk plastmassa ýol berger termoplastiki ýol belligi

gysga düşündiriş:

Termoplastiki ýol belligi boýagy adaty temperaturada gaty poroşok ýagdaýy bolan rezin, EVA, PE mumy, doldurgyç materiallaryndan, aýna monjukdan ybarat, Gurulýan ýylylyk birleşdiriji küýze bilen 180-200 dereje gyzdyrylsa, akym, örtük peýda bolar Gurulýan küýze, akym ýaly görüner, boýagy ýoluň ýüzüne örtmek gaty plyonkany emele getirer, Doly çyzyk görnüşi, güýçli garşylyk we beýleki akymlary bar, Gurluşyň aşagyndaky aýna mikro monjuklary sepmek, gowy şöhlelendiriji täsir edýär gijelerine, awtoulag ýollarynda we ýollarda giňden ulanylýar, Ulanylýan gurşawa we dürli gurluşyk talaplaryna laýyklykda, müşderimiziň islegi üçin dürli reňk berip bileris.

Aýna mikro monjuklaryň sosial isleginiň artmagy, önümçiligiň artmagy bilen. Has arzan we standart däl hil bilen öndürijini köp ulanyşymyza görä ykdysady güýji bilen öndürijini saýlaýarys we ýol üçin ulanylýan gülli aýna mikro monjuklary sazlaýarys. standartlaşdyrylan hil talaplaryna laýyklykda çyzyk bellemek. Üç aýratynlyk: termoplastiki çyzyk bellemek üçin ýüzüne sepýän monjuklar, adaty temperatura çyzyklary üçin ýüzügi sepýän monjuklar, suw bazasynyň çyzgylary üçin monjuklar sepilýär. Biz ýeterlik üpjün edip bileris Elmydama aksiýa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Ulanyş Road Roadol bellemek markasy üçin reflektiw täsir
Marka : gaoyuan
Goşundy : SiO2, Na2O, CaO, MgO, Al2O3…
Daş görnüşi olid Gaty tegelek top
Dykyzlygy : 2.4g / cm³
Tegelekligi : ≥92.5%
Reňk : Reňksiz
Agramy : 25kg / sumka
Mohs gatylygy : 6-7
Saklanyş möhleti : 24 aý

Arza:

Kanada, Amerika, Al Algerir, Angola, Awstraliýa, Awstriýa, Bangladeş, Belguim, Braziliýa, Bruneý, Bolgariýa, Birma, Kosta Riko, Kipr, Dominika wekili, Ekwador, Fransiýa, Guam, Wengriýa, Irlandiýa, Italiýa, Iordaniýa, Kuweýt, Malaýziýa , Mozambik, Gollandiýa, Täze Zelandiýa, Nigeriýa, Pakistan, Panama, Portugaliýa, Puerto Riko, Senegal, Seýşel adalary, Singapur, Ispaniýa, Surinam, Siriýa, Tanzaniýa, Türkiýe, Uganda, Birleşen Arap Emirlikleri, Birleşen Kiongdom, Urugwaý, Wenesuela, Zambiýa, Zimbabwe, Liwan, Irlandiýa, Angliýa, Rumyniýa, Günorta Afrika, Keniýa, Nigeriýa, Mocanbique, Yrak, Mýanma, Tiland, Singapur, Hindistan, Filippinler, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Çili, Meksika, Kolumbiýa, Agentina, Russiýa Federasiýasy, Peru, Orta Gündogar Aziýa we ş.m.

c

Wideo:


  • Öňki:
  • Indiki: